Tạp chí điện tử EPIC!

Hướng dẫn về Tạp chí thư điện tử EPIC「Tạp chí điện tử EPIC」

Đăng ký miễn phí! Đối ứng với 5 loại ngôn ngữ 「Tạp chí điện tử EPIC」Những tin đang gửi được đánh giá cao!

Đầu tiên phải kể đến là thông tin sự kiện của trung tâm giao lưu quốc tế, các thông tin liên quan đến giao lưu quốc tế của các vùng trong tỉnh được gửi đến bằng 「Tạp chí điện tử EPIC」!
Những thông tin liên quan đến giao lưu quốc tế thân cận trong tỉnh , hãy cùng kiểm tra tại「Tạp chí điện tử EPIC」thông tin mới nhất
Phí đặt đọc báo thì miễn phí. Hãy đăng ký từ mẫu sau.

Đơn đăng ký

Trang web này sử dụng giao thức SSL công cộng của CPI để bảo mật dữ liệu của bạn.
Họ và tên
Địa chỉ email
Địa điểm sinh sống
  ※Nếu bạn chọn khác, hãy điền nơi sinh sống hiện tại vào ô dưới đây.
Những hạng mục miễn trách nhiệm
 • Điều 1 Về tạp chí thư điện tử EPIC
  Về tạp chí thư điện tử EPIC「Tạp chí điện tử EPIC」(dưới đây, gọi là「Tạp chí điện tử EPIC。)là, tạp chí thư điện tử phát hành bởi trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Ehime (dưới đây ,「là trung tâm chúng tôi 」。) mà bằng việc cung cấp thông tin cần thiết cho đời sống cho cư dân ngoại quốc hoặc cho các hoạt động giao lưu quốc tế trong tỉnh với mục tiêu xây dựng sự thúc đẩy xã hội đa văn hóa cùng chung sống。
  Theo phương pháp qui định chỉ định của trung tâm chúng tôi , thì đối với địa chỉ mail điện tử của người dùng đã đăng ký sử dụng( dưới đây, là「người sử dụng 」。) , với nguyên tắc , người sử dụng sẽ được gửi tin 1 lần miễn phí mỗi tháng。
 • Điều 2 Về quy ước sử dụng
  Điều khoản này quy định liên quan đến việc sử dụng「Tạp chí điện tử EPIC」
  Quí vị là những người có nguyện vọng sử dụng「Tạp chí điện tử EPIC」thì hãy đăng ký sau khi đồng ý nội dung quy ước này .Và, qui ước này được cập nhập đổi mới ứng với sự cần thiết. Qui ước mới nhất đang đăng trên trang web của trung tâm chúng tôi, người sử dụng thì vào bất cứ lúc nào hãy xác nhận qui ước mới nhất。
 • Điều 3 Đăng ký sử dụng
  (1) Người có nguyện vọng sử dụng thì, có thể đăng ký sử dụng「Tạp chí điện tử EPIC」bằng phương pháp quy định chỉ định của trung tâm chúng tôi。
  (2)Về những loại thiết bị máy móc như máy tính, mô đem, hoặc những loại thiết bị khác để truy cập vào trang web cần thiết để sử dụng「Tạp chí điện tử EPIC」thì người sử dụng chuẩn bị với trách nhiệm tự mình trả phí。 Và, dù có phát sinh sự kết nối không tốt do sự không phù hợp giữa máy móc của trung tâm chúng tôi và những loại máy móc đó thì trung tâm chúng tôi không chịu nghĩa vụ thực hiện kết nối。
  (3)Người sử dụng thì, trong trường hợp phát sinh sự thay đổi nội dung đã đăng ký khi đăng ký , thì theo phương pháp quy định hãy nhanh chóng tiến hành thủ tục thay đổi。
  (4)Người sử dụng thì , theo phương pháp qui định, có thể dừng việc sử dụng「Tạp chí điện tử EPIC」một cách tự do。
 • Điều 4 Về bản quyền quyền tác giả
  (1) Quyền tác giả của「Tạp chí điện tử EPIC」 thì thuộc về sở hữu của trung tâm chúng tôi。
  (2) Nội dung của「Tạp chí điện tử EPIC」 thì , đang được bảo hộ theo luật bản quyền, việc mà khi không có sự cho phép mà chuyển tải ・ phục chế ・ cải biến ・ phát sóng ・ phân bố・xuất bản 1 phần hoặc toàn bộ thì không được phép.
  (3)「Tạp chí điện tử EPIC」là việc được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của người sử dụng, việc này thì chuyển nhượng hoặc cho thừa kế cho bên thứ 3 thì không được phép. Và việc bán lại hoặc sử dụng cho mục đích kinh doanh「Tạp chí điện tử EPIC」thì không được phép。 
 • Điều 5 Hạng mục hạn chế
  「Tạp chí điện tử EPIC」thì, về nguyên tắc, việc đăng ký sử dụng của người dùng cá nhân thì có thể. Việc đăng ký bằng địa chỉ danh sách mail hoặc sử dụng cho mục đích thương mại thì không thể。
 • Điều 6 Việc ngừng gửi tin
  (1)「Tạp chí điện tử EPIC」thì , tùy vào hoàn cảnh của trung tâm chúng tôi, thì có việc ngừng hoặc kết thúc việc gửi tin。
  (2)Trung tâm chúng tôi thì, không đảm nhận bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc kết thúc hoặc ngừng gửi tin của「Tạp chí điện tử EPIC」
  (3)Trung tâm chúng tôi thì, tùy thuộc vào những lý do hợp lý như là việc bảo trì・quản lý máy chủ hoặc phần mềm, thiên tai・tai họa ・cuộc tranh luận về lao động vân vân … thì có thể tạm thời ngừng gửi tin của tạp chí thư điện thử EPIC。
  (4)Trong trường hợp người sử dụng vi phạm quy tắc này, thì trung tâm chúng tôi có thể ngừng mà không báo trước việc gửi tin đối với người sử dụng đó。
  (5)Trong trường hợp mà người sử dụng khi đăng kí hoặc khi thay đổi đăng ký「Tạp chí điện tử EPIC」mà đăng ký với nội dung giả , thì trung tâm chúng tôi có thể ngừng mà không báo trước việc gửi tin đối với người sử dụng đó。
  (6)Trong trường hợp gửi tin tới địa chỉ gửi tin người dùng đã chỉ định mà xảy ra lỗi chưa được gửi đến qua suốt nhiều lần , thì trung tâm chúng tôi có thể ngừng việc gửi tin tới người sử dụng đó。
 • Điều 7 Hạng mục miễn trách nhiệm
  (1)Về toàn bộ các ảnh hưởng phát sinh do nội dung của 「Tạp chí điện tử EPIC」, thì trung tâm chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
  (2)Liên quan đến những thông tin được gửi bởi「Tạp chí điện tử EPIC」thì trung tâm chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực cung cấp thông tin chính xác nhưng, liên quan đến thông tin mang tính lưu động hoặc khẩn cấp thì có trường hợp không thể bảo đảm được hoàn toàn tính xác thực.
  (3)Về toàn bộ những ảnh hưởng phát sinh do việc chưa được gửi đến・đến muộn của việc gửi tin của「Tạp chí điện tử EPIC」 , thì trung tâm chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm。
  (4)Người sử dụng mà khi mà đăng ký「Tạp chí điện tử EPIC」mà đăng ký nội dung giả, thì trong trường hợp gây ra tổn hại đối với bên thứ 3 thì trung tâm chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
 • Điều 8 Về việc sử dụng thông tin cá nhân
  (1)Thông tin cá nhân mà được người sử dụng đăng ký khi đăng ký và khi thay đổi nội dung đăng ký 「Tạp chí điện tử EPIC」 thì được sử dụng tuân theo chính sách bảo hộ thông tin cá nhân của hiệp hội giao lưu quốc tế của tỉnh Ehime tổ chức tài đoàn công ích pháp nhân。
  (2)Mục đích sử dụng địa chỉ mail của người dùng mà có được với tư cách là thông tin cá nhân thì sử dụng giới hạn cho việc cung cấp thông tin theo dịch vụ của chúng tôi và bảng câu hỏi điều tra trưng cầu ý kiến liên quan đến dịch vụ của chúng tôi vân vân ... Tuy nhiên , ngoài địa chỉ mail những thông tin không đặc định là thông tin cá nhân sẽ được sử dụng với tư cách là tư liệu thông kê cho việc phân tích, đánh giá vân vân… của dịch vụ của chúng tôi.
 • Điều 9 Điều khoản khác
  (1)Tạp chí điện tử EPIC thì ,có đối ứng với máy tính , điện thoại di động vân vân … có sử dụng internet nhưng không đảm bảo hoàn toàn sự hoạt động đối với mọi hoàn cảnh sử dụng。
  Có trường hợp tùy vào máy móc thiết bị sử dụng hoặc hoàn cảnh của người sử dụng mà không thể sử dụng。 (2)Bao gồm cả những ý kiến , mong muốn vân vân… thì không thể gửi tin hồi âm đến「Tạp chí điện tử EPIC」

  Kèm theo
  Quy ước này, thi hành từ mùng 1 tháng 4 năm thứ 2 thời lệnh hòa
Tôi đồng ý với các điều khoản trên.

Copyright © EPIC. All Rights Reserved.

▲ページTOPへ